Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Wtorek 03.03.2015

zaawansowane

Doradca zawodowy

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM, UL.GRUNWALDZKA 3

NA STANOWISKO
DORADCY ZAWODOWEGO
w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Umowa na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy
W ramach projektu” Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podziałanie 6.1.2

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2012-09-04 13:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2012-10-02 09:34:29)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 520557