☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Wtorek 15.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż: od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim (dalej PUP) danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PUP:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUP reprezentowany przez Dyrektora PUP z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim pod adresem, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, dane kontaktowe: numer telefonu 56 47 24 280  fax   56 47 24 290 , adres email: olno@praca.gov.pl
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z pracownikiem pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych: e-mail regina.fus@poczta.internetdsl.pl.
 • PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i lit. b Rozporządzenia, art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 2c ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018  r., poz. 1265) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299)  w celu realizacji zadań wynikających z tej ustawy
 • Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą tylko instytucje  upoważnione z mocy prawa i podmioty, które muszą zostać udostępnione do realizacji umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane   przez okres zgodny z „ Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”
 • W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

W przypadku, kiedy podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, brak podania danych osobowych sprawia pozostanie wniesionej sprawy bez rozpatrzenia.

Niniejsza Klauzula informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl, tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu oraz monitorach umieszczonych w holu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

Wytworzył:
Regina Fus
(2018-05-25)
Udostępnił:
Mirosław Mejka
(2018-05-25 07:14:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Mejka
(2019-03-01 10:43:36)
 
 
ilość odwiedzin: 1351353

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X